Wie zijn wij?

niet van toepassing

Stichting Leergeld Tubbergen werkt samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur en Nationaal Fonds Kinderhulp. Naast het bestuur staat er een grote groep enthousiaste vrijwilligers klaar voor onze klanten.

Dagelijkse leiding & bestuur

Dagelijkse leiding:
De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en aanvragen, samen met de intermediairs van Stichting Leergeld Tubbergen. De coördinatoren zijn:

  • Roelof Reinds
  • Mattie Platvoet

Onze intermediairs:
Stichting Leergeld Tubbergen werkt met goed opgeleide intermediairs. Deze bezoeken (nieuwe) klanten voor een intakegesprek. Ze bespreken met de klant welke voorzieningen er nodig zijn voor het kind/de kinderen. Na de intake wordt de aanvraag administratief vastgelegd in het digitale dossier van de klant.

Bestuur:
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie ervan.

De samenstelling van het huidige bestuur is:

  • Voorzitter: Loes Ritzen
  • Penningmeester: Marieke Masselink
  • Secretaris: Mattie Platvoet
  • Lid: vacant
  • Lid: vacant