ANBI

niet van toepassing

ANBI

Stichting Leergeld Tubbergen

Postadres: Grotestraat 1
7651 CG TUBBERGEN
IBAN: NL61RABO 0322 86 0644

e-mail:info@leergeldtubbergen.nl
KvK-nummer: 69678030
Fiscaalnummer: 8579.64.537

Wie zijn wij?

Als Stichting Leergeld Tubbergen richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om bijvoorbeeld muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

ANBI status

Stichting Leergeld Tubbergen heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat er belastingvoordelen zijn bij schenkingen en nalatenschappen. Donateurs van een ANBI mogen bijvoorbeeld hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Via de website van de Belastingdienst is te zien dat Leergeld is aangemeld. Ga hiervoor naar https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en zoek vervolgens op Leergeld en Tubbergen als vestigingsplaats.

Een ANBI moet aan voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat kerngegevens op de website gepubliceerd worden. Hieronder vindt u die gegevens van Stichting Leergeld Tubbergen.

Naam organisatie : Stichting Leergeld TUBBERGEN
RSIN fiscaalnummer: 8579.64.537
KvK nummer : 69678030
Bankrekeningnummer: IBAN: NL61RABO 0322 86 0644

Missie

Stichting Leergeld Tubbergen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt deze kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, de mogelijkheid om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: Nu meedoen is straks meetellen!!

Beloningsbeleid

De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding passend binnen de overheidsrichtlijnen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het werk dat zij verricht.

Verkrijgen inkomsten

Het is niet alleen de gemeentelijke subsidie die ons in staat stelt kinderen van de doelgroep te ondersteunen, maar ook de sponsoring in de vorm van giften en donaties dragen hiertoe bij.

Verantwoording

Met een klik op de link 'jaarverslagen' zijn hier de actuele financiële- en activiteiten verslagen te bekijken en/of te downloaden

Standaard formulier publicatieplicht ANBI betreffende Stichting Leergeld Tubbergen (komt op de site zodra de accountant dit heeft afgerond)


Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Dagelijkse leiding:

· Mattie Platvoet (secretaris / coördinator)

· Roelof Reinds (coördinator)

Bestuur:

  • Loes Ritzen, voorzitter
  • Marieke Masselink, penningmeester
  • Mattie Platvoet, secretaris

Stichting Leergeld Tubbergen is een door de belastingdienst aangewezen ANBI-instelling. Dit houdt in dat giften en donaties aan Stichting Leergeld Tubbergen fiscaal aftrekbaar zijn.

Aan het verkrijgen van een ANBI-status stelt de belastingdienst een aantal voorwaarden. Om te voldoen aan deze voorwaarden verstrekken we hierbij de volgende informatie.

Naam: Stichting Leergeld Tubbergen

Postadres:
Grotestraat 1
7651 CG TUBBERGEN

IBAN: NL61RABO 0322 86 0644
e-mail: info@leergeldtubbergen.nl
KvK-nummer: 69678030
Fiscaalnummer: 8568.10.666