Jaarverslag 2021: Helpen is vooruitzien

niet van toepassing

BESTUURSVERSLAG 2021

Doelstelling 

De Stichting heeft als doelstelling dat alle kinderen kunnen meedoen en richt zich op ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag besteedbaar inkomen woonachtig in een gemeente waar de Stichting actief is. Op die manier hoopt de Stichting te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terecht komen. Het gaat om kosten die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of andere voorliggende voorzieningen. 

Kernactiviteiten 

Het werkgebied van de Stichting richt zich op de Gemeente Tubbergen. In het werkgebied zijn in 2021 in totaal 91 (2020: 118) kinderen aangemeld uit 45 (2020: 54) gezinnen. Er zijn 236 positieve beschikkingen (2020: 430) afgegeven voor een bijdrage vanuit Leergeld. Verdeling van het aantal gehonoreerde aanvragen naar categorie: 

  • Onderwijs 19 (2020: 114) 
  • Zwemles 38  (2020: 66) 
  • Sport 92        (2020: 215) 
  • Cultuur 20     (2020: 35) 

Tenslotte is er altijd een steeds weer terugkerend onderwerp op de agenda: onze financiële stand van zaken, onze financiële middelen. Het zijn niet alleen de gemeentelijke subsidies die ons in staat stellen kinderen van onze doelgroep te ondersteunen, maar zeer zeker ook de sponsoring en andere vormen van ondersteuning. Zo ontving de Stichting bijdragen van:

  • Stichting P.G. Martenstichting 
  • Stichting Jeugd Welzijns Zorg 
  •  SZW Subsidie (Alle kinderen doen meer) via Stichting Leergeld Nederland
  • Rabo Clubsupport